با افتخار تا 10 روز مرجوعی داریم
021_55660250
هاشمی فوق اعلا برنج_ایرانی برنج_اصل برنج_با_کیفیت برنج_شمال برنج خوش پخت
آدرس :میدان رازی خ رباط کریم خ انبارنفت شمالی پ ٢٦٢