با افتخار تا 10 روز مرجوعی داریم
021_55642491
هاشمی فوق اعلا برنج_ایرانی برنج_اصل برنج_با_کیفیت برنج_شمال برنج خوش پخت
آدرس : تهران ، میدان رازی، خیابان رباط کریم ، خیابان انبارنفت