المان محصولات

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

برنج اصیل ایرانی وزین ۵ کیلویی

۲۶۰,۰۰۰ تومان
وزن : ۵ کیلو برداشت شده از شالیزارهای فریدونکنار این برنج در اوایل شهریور برداشت شده و فوق العاده خوش عطر و طعم

برنج دم سیاه دودی (سنتی هیزمی) وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
برنج دودی سنتی هیزمی چیست؟ برنج دودی به نوعی از برنج گفته می شود که با استفاده از فرآیند دودی

برنج دوباره کشت خاص وزین ۵ کیلویی

۲۴۷,۵۰۰ تومان
برنج دوباره کشت خاص وزین جز بهترین برنج های ایرانی می باشد

برنج طارم پنج ستاره وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم پنج ستاره وزین با عطر و طعمی بینظیر  که حتی چندین ساعت بعد از طبخ کاملا تازه است و به تنهایی قابل مصرف است

المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری دکمه بیشتر

برنج اصیل ایرانی وزین ۵ کیلویی

۲۶۰,۰۰۰ تومان
وزن : ۵ کیلو برداشت شده از شالیزارهای فریدونکنار این برنج در اوایل شهریور برداشت شده و فوق العاده خوش عطر و طعم

برنج دم سیاه دودی (سنتی هیزمی) وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
برنج دودی سنتی هیزمی چیست؟ برنج دودی به نوعی از برنج گفته می شود که با استفاده از فرآیند دودی

برنج دوباره کشت خاص وزین ۵ کیلویی

۲۴۷,۵۰۰ تومان
برنج دوباره کشت خاص وزین جز بهترین برنج های ایرانی می باشد

برنج طارم پنج ستاره وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم پنج ستاره وزین با عطر و طعمی بینظیر  که حتی چندین ساعت بعد از طبخ کاملا تازه است و به تنهایی قابل مصرف است

المان محصولات

اسلایدر محصولات

المان محصولات

محصولات برچسب شده

برنج اصیل ایرانی وزین ۵ کیلویی

۲۶۰,۰۰۰ تومان
وزن : ۵ کیلو برداشت شده از شالیزارهای فریدونکنار این برنج در اوایل شهریور برداشت شده و فوق العاده خوش عطر و طعم

برنج دم سیاه دودی (سنتی هیزمی) وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
برنج دودی سنتی هیزمی چیست؟ برنج دودی به نوعی از برنج گفته می شود که با استفاده از فرآیند دودی

برنج دوباره کشت خاص وزین ۵ کیلویی

۲۴۷,۵۰۰ تومان
برنج دوباره کشت خاص وزین جز بهترین برنج های ایرانی می باشد
المان محصولات

محصولات همراه با بارگذاری

برنج اصیل ایرانی وزین ۵ کیلویی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

برنج ارگانیک وزین ۵ کیلویی

۲۶۵,۰۰۰ تومان

برنج اعیانی وزین ۵ کیلویی

۲۶۵,۰۰۰ تومان

برنج دم سیاه دودی (سنتی هیزمی) وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج دوباره کشت خاص وزین ۵ کیلویی

۲۴۷,۵۰۰ تومان

برنج دودی سنتی هیزمی وزین ۲.۵ کیلویی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

برنج صدری محلی و دودی ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

برنج طارم پنج ستاره وزین ۵ کیلویی

۲۵۰,۰۰۰ تومان